Loading

外国人技能実習生が仲間入り!

技能実習生の就労ビザが正式に発行されました。9/17入国します。

Tôi hy vọng để xem bạn một chút sớm. Mong đợi. Tôi gần như có, vì vậy hãy làm tốt nhất của bạn để nghiên cứu. Bạn có làm rất nhiều kendama?

PAGE TOP